+ 998 71 254 73 73
info@uzphm.uz

+ 998 71 254 73 73
info@uzphm.uz

ИВваХМ тизимларини лойиҳалаш

O’ZPROMHOLODMONTAJ MChJ лойихалаш бўлимининг асосий вазифаси – ўз кучи ва учинчи томон ташкилотлари ёрдамида лойихалашга таёргарлик бўйича барча ишларнинг бажарилиши, шуниндек, «ОВ» ва «ХС» бўлими лойиханинг барча босқичларин комплекс тарзда лойихалаш.

Лойихалаш бўлимининг асосий вазифаси бу зарур вентиляция, хавони мўтадиллаш ва совитиш таъминот ускуналар тизимларининг барча лойиха ишлари бажариш, хусусан:

  • уй-жой, коммунал ва саноат объектларида вентиляция, хавони мўтадиллаш ва сивитиш таъминот тизимиини лойихалаш;
  • «ОВ» лойиха бўлимларни ихтисослаштирилган лойиха институтлари томонидан ускуналарни танлашда техник ёрдам бериш;
  • ихтисослаштирилган лойиха институт лойихачиларини техник қўллаб қувватлаш;
  • мухандислик коммуникациялари олиб ўтиш ва жойлаштириш учун асбоб-ускуналар буюртма беришдан олдин назорат қилувчи органларнинг шарҳлари бўйича учичи томонларнинг лойихалаш ташкилолари лойихалариги ўзгаришлар киритиш;
  • Монтаж ишлари бўйича маллифлик ва техник назорати;
  • Вентиляция, хавони мўтадиллаш ва совитиш тизимларини ўрнатиш учун техник ва савдо таклифларни ишлаб чиқиш.

Турли мақсадлар учун янги қурилган ва реконструкция қилинган иншоаотларни лойихалашда бизнинг мутахасислар, одатда, дастлабки изланишлар ва сўровлар ўтказадилар, шуниндек мижозларга Техник Шартнома тузишда ёрдам беришади.
Тизимларни лойихалаштиришнинг техник ечимлари мижозга турли вариантлар бўйича вариантлар асосида тақдим этилади ва қуйидаги кўрсаткичлср мажбурий таҳлили қилинади:

  • тизимнинг тўлик ҳамда тизимлар ёки қурилиш босқичлар бўйича қиймати
  • тизимларни энергия самарадорлиги;
  • асосий ускунанинг умумий ва оғирлик хусусиятлари ва ҳоказо.

Лойихани ишлаб чиқиш мижоз томонидан танланган техник ечим асосида амалга оширилади. Бундай холда, дизайн барча талабларига мос равишда дизайн ишларининг босқичларида, шунингдек барча керакли тасдиқлар билан мос равишда амалга оширилади. Дизайн барча асосий хисоб-китоб турлари учун замонавий дастурий таъминотлардан фойдаланишга асосланган бўлиб, бу хисоблаш таркибий қисмларининг иссиқлик мухандислик хисоб-китобларидан, қувур линиялари ва каналлари тармоқлари, аэродинамик хисобғкитобларни хисобга олиш, шуниндек, асосий жихозларни танлашдан иборат. Лойихалар буюртмачига қоғоз ва электрон шаклда топширилади.